* * *

* * *

* * * - Басейни с овална форма * * * - Басейни с кръгла форма * * * - Басейни тип осмица * * * - Басейни Styropool * * * - Басейни от дърво * * * - Модулни басейни

* * *

* * *

* * *

оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане оборудване-на-басейни-сглобяеми-басейни-басейни-за-вграждане
Вашата
Кошница
0 продукта
за 0.00 лв

Liz and Kevin Rall, с. Миладиновци, общ. Ямбол

"My wife and I surfed the net looking for a reliable and trustworthy firm of builders to install a pool.

Sadly we didn't even receive the courtesy of a reply from a few!

We then discovered The Pool Expert and were impressed with the pool calculator where we could actually judge for ourselves the affordability before contacting the firm. There were various pools and prices to choose from so we sent an e-mail and received a prompt reply from Nikolay of BG Handel OOD.

Nikolay was very helpful and offered a pool which suited our needs and pocket, it also helped tremendously with him speaking and understanding English.

No sooner said than done and he and his partner were here to instruct the digger and made sure the measurements and position of pool were correct.

We were then advised when the work would begin and true enough the workmen arrived on time. We found them to be nice lads and they put their back into the work until completion of pool which was then inspected and approved.

Without hesitation we would strongly recommend this firm who we found to be extremely trustworthy and reliable.

Thank you Nikolay and Co.

Liz and Kevin Rall"

 

"Жена ми и аз разглеждахме в интернет и търсехме надеждна и сигурна фирма да ни инсталира басейн.

За съжаление от някои фирми дори не получихме отговор!

След това открихме  Pool Expert  и бяхме впечатлени от калкулатора за басейни на техния сайт, с помощта на който преценихме какво можем да си позволим преди да се свържем с тях. Имаше избор между няколко басейна и цени, затова изпратихме имейл и получихме бърз отговор от Николай от „БГ Хандел“ ООД.

Николай беше много услужлив и ни предложи басейн, който отговаряше на нуждите и финансите ни, от огромна помощ за нас беше и това, че можахме да говорим и да се разберем с него на английски език.

Речено-сторено, той и неговият партньор дойдоха тук да инструктират багериста и да се уверят, че измерванията и разположението на басейна са правилни.

След това ни уведомиха кога ще започне работата и действително работниците пристигнаха на време. Бяха приятни момчета,  които вложиха усилията си в работата до завършването на басейна, който след това беше прегледан и одобрен.

Без колебание силно препоръчваме тази фирма, която ние считаме за изключително сигурна и надеждна.

Благодарим ти Николай, както и на твоя екип!

Лиз и Кевин Рал"

Октомври 2014